Tìm kiếm nhanh

[Xin trợ giúp] Chỉnh sửa giao diện modules shops

Thảo luận trong 'Hỗ trợ giao diện, block' đăng bởi tanlucol, 15/08/2016 16:28.

 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

  Xin chào ACE

   

  Mình muốn xóa nút đặt hàng ngoài trang chủ của modules Shops những trong phần xem chi tiết sản phẩm thì vẩn có.

  Mòng ACE giúp đở

   

   
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  Bạn nên gán demo link nên đây đê mọi người tiện xem trang bạn và có hướng xử lý. Có thể dùng css để ẩn đi cũng là 1 phương án 

   
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

  Mình bổ sung thêm :)

  Site tatthanhdaknong.com mình dùng thems mạc định nukeviet

   

  ACE nào có thể hướng dẩn cho mình cách sưa lại giao diện hiện thị sản phẩm ngoài trang chủ giống vậy không ạ

  [img]http://i.imgur.com/QTsxbCr.jpg[/img]

   
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  Bạn gửi thêm code file themes/defaultmodules/shops/main_procate.tpl lên đây nhé nhớ gán code vào thẻ code ở soạn thảo để định dạng chuẩn

   
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

   

  code đây anh

  <!-- BEGIN: main -->
  <div id="category">
  	<!-- BEGIN: catalogs -->
  	<div class="margin-bottom-lg clearfix">
  		[COL_{STT}]
  	</div>
  	<div class="panel panel-default">
  		<div class="panel-heading">
  			<a class="pull-left" href="{LINK_CATALOG}" title="{TITLE_CATALOG}">{TITLE_CATALOG} ({NUM_PRO} {LANG.title_products})</a>
  			<span class="pull-right">
  			<!-- BEGIN: subcatloop -->
  			<a href="{SUBCAT.link}" title="{SUBCAT.title}">{SUBCAT.title}</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  			<!-- END: subcatloop -->
  			</span>
  			<div class="clear"></div>
  		</div>
  		<div class="panel-body">
  			<!-- BEGIN: items -->
        <div class="col-sm-12 col-md-{num}">
          <div class="thumbnail">
            <div style="height: {height}px">
              <a href="{LINK}" title="{TITLE}"><img src="{IMG_SRC}" alt="{TITLE}" <!-- BEGIN: tooltip_js -->data-content='{hometext}' data-rel="tooltip" data-img="{IMG_SRC}"<!-- END: tooltip_js -->class="img-thumbnail" style="max-height:{height}px;max-width:{width}px;"></a>
            </div>
  		      <div class="info_pro">
  		      	<!-- BEGIN: new -->
  		      	<span class="label label-success newday">{LANG.newday}</span>
  		      	<!-- END: new -->
  		      	<!-- BEGIN: discounts -->
  		      	<span class="label label-danger">-{PRICE.discount_percent}{PRICE.discount_unit}</span>
  		      	<!-- END: discounts -->
  		      	<!-- BEGIN: point -->
  		      	<span class="label label-info" title="{point_note}">+{point}</span>
  		      	<!-- END: point -->
  		      	<!-- BEGIN: gift -->
  		      	<span class="label label-success">+<em class="fa fa-gift fa-lg">&nbsp;</em></span>
  		      	<!-- END: gift -->
  		      </div>
  					<div class="caption text-center">
    					<h3><a href="{LINK}" title="{TITLE}">{TITLE0}</a></h3>
  
              <!-- BEGIN: product_code -->
              <p class="label label-default">{PRODUCT_CODE}</p>
              <!-- END: product_code -->
  
              <!-- BEGIN: adminlink -->
              <p>{ADMINLINK}</p>
              <!-- END: adminlink -->
  
  						<!-- BEGIN: price -->
  						<p class="price">
  		          <!-- BEGIN: discounts -->
  		          <span class="money">{PRICE.sale_format} {PRICE.unit}</span>
  		          <span class="discounts_money">{PRICE.price_format} {PRICE.unit}</span>
  		          <!-- END: discounts -->
  
  							<!-- BEGIN: no_discounts -->
  							<span class="money">{PRICE.price_format} {PRICE.unit}</span>
  							<!-- END: no_discounts -->
  						</p>
  						<!-- END: price -->
  
  		        <!-- BEGIN: contact -->
  		        <p class="price">{LANG.detail_pro_price}: <span class="money">{LANG.price_contact}</span></p>
  		        <!-- END: contact -->
  
              <!-- BEGIN: compare -->
              <p><input type="checkbox" value="{ID}"{ch} onclick="nv_compare({ID});" id="compare_{ID}"/><a href="#" onclick="nv_compare_click();" >&nbsp;{LANG.compare}</a></p>
              <!-- END: compare -->
  
              <div class="clearfix">
                <!-- BEGIN: order -->
                <a href="javascript:void(0)" id="{ID}" title="{TITLE}" onclick="cartorder(this, {GROUP_REQUIE}, '{LINK}')"><button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">{LANG.add_product}</button></a>
                <!-- END: order -->
  
  							<!-- BEGIN: product_empty -->
  		          <button class="btn btn-danger disabled btn-xs">{LANG.product_empty}</button>
  		          <!-- END: product_empty -->
  
  		          <!-- BEGIN: wishlist -->
  		          <a href="javascript:void(0)" title="{TITLE}" ><button type="button" onclick="wishlist({ID}, this)" class="btn btn-primary btn-xs <!-- BEGIN: disabled -->disabled<!-- END: disabled -->">{LANG.wishlist}</button></a>
  		          <!-- END: wishlist -->
              </div>
  					</div>
  				</div>
  			</div>
  			<!-- END: items -->
  		</div>
  	</div>
  	<!-- END: catalogs -->
  </div>
  
  <!-- BEGIN: modal_loaded -->
  <div class="modal fade" id="idmodals" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
  	<div class="modal-dialog">
  		<div class="modal-content">
  			<div class="modal-header">
  				<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
  				<h4 class="modal-title">{LANG.add_product}</h4>
  			</div>
  			<div class="modal-body">
  				<em class="fa fa-spinner fa-spin">&nbsp;</em>
  			</div>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <!-- END: modal_loaded -->
  
  <div class="msgshow" id="msgshow">&nbsp;</div>
  <!-- END: main -->
  

   

   
 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

   

  <!-- BEGIN: order --> <a href="javascript:void(0)" id="{ID}" title="{TITLE}" onclick="cartorder(this, {GROUP_REQUIE}, '{LINK}')"><button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">{LANG.add_product}</button></a> <!-- END: order -->

  bạn mở file product_maincate.tpl 

  ctrl+f tìm dòng  trên và xóa nó đi .save sau đó f5

   
 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  mình nhầm file  main_procate.tpl nhé. Nếu là main_product.tpl thì cũng tương tự

   
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

   

  cái nầy là đoàn code gì vậy anh

   
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

  có bác nào giúp em với

   

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  Mở themes/tên theme đang dùng/modules/shops/

  Bạn sẽ thấy file đó.

  Mở ra và sửa.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây