Tìm kiếm nhanh

xin module

Thảo luận trong 'Hỗ trợ modules' đăng bởi vanthanh88, 10/02/2017 09:37.

 • vanthanh88

  vanthanh88 lê văn thanh

  chào các bạn hiện mình đang có nhu cầu làm một website về nghe đọc truyện nhưng không có module vậy bạn nào có module này trên nuke 4.1 thì cho mình xin với ạ xin cảm ơn nhiều ạ.

   
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

  munố làm kiểu nào 

   

   
  vanthanh88 thích điều này.
 • vanthanh88

  vanthanh88 lê văn thanh

  mình thích như vậy nếu được thì tốt nếu không thì có thể đơn giản hơn cũng được nhưng phải có nhưng mục chính.

   


  1. Phần admin:
  - Hiển thị danh sách các truyện.
  - Thêm truyện.
  - Quản lý các truyện chờ duyệt.
  - Quản lý thể loại truyện.
  - Quản lý các tác giả
  - Quản lý các bình luận gửi tới
  - Phần thiết lập.

  2. Phần site:
  - Hiển thị danh sách các truyện
  - Đăng truyện.

  - Xem truyện.
  - Tìm kiếm truyện
  - Lưu truyện lại.
  - Xem danh sách tác giả.

  II. Chi tiết chức năng:

  1. Phần admin:
  a. Danh sách các truyện:

  Giúp quản trị có thể xem danh sách các truyện được liệt kê dưới dạng danh sách kèm các thông tin cơ bản như thể loại, tác giả, ngày đăng, lượt xem, lượt bình chọn, tình trạng hoạt động và thao tác xóa, sửa truyện.

  Cho phép liệt kê truyện theo từng thể loại và phân trang khi có nhiều truyện.

  Hình 1. Danh sách truyện

  b. Thêm truyện:

  Cho phép admin thêm mới một truyện với các thông tin:

  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   

  Tên truyện
   
  Tên của truyện cần tạo
   

   

  Liên kết tĩnh
   
  Tên rút gọn của truyện cần tạo, hệ thông sẽ tự sinh ra khi nhập xong tên của truyện
   

   

  Thuộc thể loại
   
  Chọn thể loại của truyện cần tạo
   

   

  Tác giả
   
  Chọn tác giả của truyện
   
  Không
   

  Nhập mới tác giả
   
  Nhập nhanh tên của tác giả nếu tác giả của truyện không có trong danh sách
   
  Không
   

  Ảnh bìa
   
  Chọn ảnh đại diện của truyện từ danh sách ảnh hoặc upload một ảnh mới
   
  Không
   

  Từ khóa
   
  Các từ khóa của truyện dành cho việc phân loại, tìm kiếm. Có thể tạo tự động hoặc nhập
   
  Không
   

  Truyện âm thanh
   
  Nếu truyện dưới dạng âm thanh khi ấn vào ô kiểm thì một ô nhập dữ liệu sẽ mở ra cho phép lựa chọn file âm thanh cso sẵn hoặc tải lên một file mới
   
  Không
   

  Nội dung truyện
   
  Nội dung truyện cần tạo. Nếu truyện nhiều chương thì có thể thêm vào các chương mới, có thể xóa đi nếu không còn cần thiết hoặc nhỡ tay ấn nút thêm
   

   

   

   

  Hình 2. Thêm truyện.

  c. Quản lý các truyện chờ duyệt:

  Khi thành viên gửi truyện sẽ ở trang thái chờ duyệt, phần này sẽ hiển thị danh sách các truyện chờ duyệt.

  Có thể sửa thông tin các truyện này rồi cho đăng hoặc xóa đi

  d. Quản lý thể loại truyện:

  - Danh sách thể loại được phân theo đa cấp.

  -Thêm mới một thể loại:


  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   

  Tên thể loại
   
  Tên của thể loại cần thêm
   

   

  Liên kết tĩnh
   
  Tên ngắn gọn của thể loại, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào
   
  Không
   

  Mô tả
   
  Mô tả về thể loại
   
  Không
   

  Thuộc thể loại
   
  Chọn thể loại mẹ của thể loại cần thêm, có thể là một thể loại khác hoặc là thể loại chính
   

   

   

   

  Hình 3. Danh sách thể loại

   

  Hình 4. Thêm thể loại

  - Xem danh sách thể loại: Xem các thể lọa dưới dạng danh sách, có thể xem các thể loại con của một thể loại mẹ, kèm theo các chức năng như: cho hoạt đông/ngưng hoạt động, sắp xếp nhanh các thể loại, sửa, xóa thể loại.

  e. Quản lý bình luận:

  - Xem bình luận: Xem các bình luận theo 3 tiêu chí (đợi duyệt, hiệu lực, đình chỉ), thể hiện danh sách sác bình luận với thông tin về bình luận: người gửi, email người gửi, IP gửi đến, bình luận cho truyện và đường dẫn để xem các bình luận cho một truyện, các chức năng kích hoạt, đình chỉ, sửa bình luận

   

  Hình 5. Bình luận

  - Sửa bình luận: Sửa nội dung của một bài bình luận.

  f. Cấu hình module:

  Cho phép tùy chọn các thông số : ai được bình luận, tự động đăng bình luận, ai được thêm truyện, kố truyện tối đã mỗi thành viên được lưu lại, kố truyện trên một trang, kố truyện dạng lưới trên một hàng, kố truyện thể hiện dưới dạng lưới, kính thước ảnh tại block dạng lưới

   

  Hình 6. Cấu hình module.

  g. Quản lý tác giả:

  - Thêm tác giả:


  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   

  Tên tác giả
   
  Tên của tác giả cần thêm
   

   

  Liên kết tĩnh
   
  Tên ngắn gọn của tác giả, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào
   
  Không
   

  Ảnh
   
  Ảnh của tác giả
   
  Không
   

  Mô tả
   
  Giới thiệu về tác giả
   
  Không
   

   

   

  Hình 7. Thêm tác giả.

  - Danh sách tác giả: Hiển thị danh sách các tác giả có phân trang, các chức năng cho hoạt động, ngưng hoạt động, xóa.

   

  Hình 8. Danh sách tác giả.

  2. Phần site:

  - Trang chính:

  Thể hiện một truyện mới nhất (tên truyện, tác giả, nội dung tóm gọn), đường dẫn đến trang xem danh sách tác giả, xem các truyện đã được lưu lại.

  Có thể tùy chọn các cách thể hiện bằng cách thêm các block được xây dựng sẵn. Có menu các thể loại truyện, nếu chức năng đăng truyện được kích hoạt thì menu đăng truyện sẽ được hiển thị cho những ai được phép.

  * Xem danh sách truyện:

  Thể hiện danh sách các truyện theo thời gian đăng, theo tác giả, theo thể loại

  Nội dung hiển thị : người đăng, tóm tắt, thời gian đăng, thể loại, tác giả, ảnh bìa, lượt xem. Đối với tác giả và thể loại khi ấn vào sẽ chuyển tới trang xem danh sách theo thể loại hay tác giả đó.

  - Khi xem danh sách truyện theo một thể loại thì menu thể loại con của thể loại đó được mở ra, các truyện thuộc thể loại con của thể loại đó cũng được hiển thị.

   

  Hình 9. Xem danh sách truyện

  * Xem chi tiết truyện:

  Xem chi tất cả thông tin của truyện, phân ra từng chương đối với những truyện có nhiều chương. Có link để thành viên lưu lại truyện, phần dành cho bình luận (thể hiện các bình luận của truyện, viết bình luận mới), đánh giá một truyện.

  * Xem danh sách tác giả:

  Xem danh sách các tác giả hiện đang hoạt động và số truyện của mỗi tác giả. Khi ấn vào tên mộ tác giả sẽ chuyển sang trang xem danh sách truyện của tác giả đó.

   

  Hình 10. Danh sách tác giả.

  * Xem danh sách các truyện đã lưu lại

  Xem danh sách các truyện đã được lưu lại gồm tên , tác giả. Khi ấn vào tên sẽ tới trang xem truyện đó, khi ấn vào tác giả sẽ hiển thị danh sách truyện của tác giả đó. Có nút xóa truyện đã lưu khỏi danh sách truyện lưu lại.

   

  Hình 11. Danh sách truyện lưu lại

  * Tìm kiếm

  Tìm một truyện theo thể loại, lọc theo tên truyện, tác giả, từ khóa, nội dung. Hiển thi các kết quả tìm được dưới dạng danh sách

   

  Hình 12. Danh sách truyện lưu lại

  * Các chức năng khác

  - Tích hợp các block cho phép hiển thị các bình luận mới nhất, danh sách tác giả, truyện mới nhất, truyện nổi bât nhất, truyện cùng thể loại, truyện cùng tác giả, truyện xem nhiều nhất, truyện được bình chọn nhiều nhất.

  - RSS.

   

   
 • vanthanh88

  vanthanh88 lê văn thanh

   

  "mình thích như vậy nếu được thì tốt nếu không thì có thể đơn giản hơn cũng được nhưng phải có nhưng mục chính.
  1. Phần admin:
  - Hiển thị danh sách các truyện.
  - Thêm truyện.
  - Quản lý các truyện chờ duyệt.
  - Quản lý thể loại truyện.
  - Quản lý các tác giả
  - Quản lý các bình luận gửi tới
  - Phần thiết lập.

  2. Phần site:
  - Hiển thị danh sách các truyện
  - Đăng truyện.

  - Xem truyện.
  - Tìm kiếm truyện
  - Lưu truyện lại.
  - Xem danh sách tác giả.

  II. Chi tiết chức năng:

  1. Phần admin:
  a. Danh sách các truyện:

  Giúp quản trị có thể xem danh sách các truyện được liệt kê dưới dạng danh sách kèm các thông tin cơ bản như thể loại, tác giả, ngày đăng, lượt xem, lượt
  bình chọn, tình trạng hoạt động và thao tác xóa, sửa truyện.

  Cho phép liệt kê truyện theo từng thể loại và phân trang khi có nhiều truyện.

  Hình 1. Danh sách truyện

  b. Thêm truyện:

  Cho phép admin thêm mới một truyện với các thông tin:

  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   
  Tên truyện
   
  Tên của truyện cần tạo
   

   
  Liên kết tĩnh
   
  Tên rút gọn của truyện cần tạo, hệ thông sẽ tự sinh ra khi nhập xong tên của truyện
   

   
  Thuộc thể loại
   
  Chọn thể loại của truyện cần tạo
   

   
  Tác giả
   
  Chọn tác giả của truyện
   
  Không
   
  Nhập mới tác giả
   
  Nhập nhanh tên của tác giả nếu tác giả của truyện không có trong danh sách
   
  Không
   
  Ảnh bìa
   
  Chọn ảnh đại diện của truyện từ danh sách ảnh hoặc upload một ảnh mới
   
  Không
   
  Từ khóa
   
  Các từ khóa của truyện dành cho việc phân loại, tìm kiếm. Có thể tạo tự động hoặc nhập
   
  Không
   
  Truyện âm thanh
   
  Nếu truyện dưới dạng âm thanh khi ấn vào ô kiểm thì một ô nhập dữ liệu sẽ mở ra cho phép lựa chọn file âm thanh cso sẵn hoặc tải lên một file mới
   
  Không
   
  Nội dung truyện
   
  Nội dung truyện cần tạo. Nếu truyện nhiều chương thì có thể thêm vào các chương mới, có thể xóa đi nếu không còn cần thiết hoặc nhỡ tay ấn nút thêm
   

   
  Hình 2. Thêm truyện.

  c. Quản lý các truyện chờ duyệt:

  Khi thành viên gửi truyện sẽ ở trang thái chờ duyệt, phần này sẽ hiển thị danh sách các truyện chờ duyệt.

  Có thể sửa thông tin các truyện này rồi cho đăng hoặc xóa đi

  d. Quản lý thể loại truyện:

  - Danh sách thể loại được phân theo đa cấp.

  -Thêm mới một thể loại:
  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   
  Tên thể loại
   
  Tên của thể loại cần thêm
   

   
  Liên kết tĩnh
   
  Tên ngắn gọn của thể loại, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào
   
  Không
   
  Mô tả
   
  Mô tả về thể loại
   
  Không
   
  Thuộc thể loại
   
  Chọn thể loại mẹ của thể loại cần thêm, có thể là một thể loại khác hoặc là thể loại chính
   

   
  Hình 3. Danh sách thể loại

  Hình 4. Thêm thể loại

  - Xem danh sách thể loại: Xem các thể lọa dưới dạng danh sách, có thể xem các thể loại con của một thể loại mẹ, kèm theo các chức năng như: cho hoạt đông/ngưng
  hoạt động, sắp xếp nhanh các thể loại, sửa, xóa thể loại.

  e. Quản lý bình luận:

  - Xem bình luận: Xem các bình luận theo 3 tiêu chí (đợi duyệt, hiệu lực, đình chỉ), thể hiện danh sách sác bình luận với thông tin về bình luận: người
  gửi, email người gửi, IP gửi đến, bình luận cho truyện và đường dẫn để xem các bình luận cho một truyện, các chức năng kích hoạt, đình chỉ, sửa bình luận

  Hình 5. Bình luận

  - Sửa bình luận: Sửa nội dung của một bài bình luận.

  f. Cấu hình module:

  Cho phép tùy chọn các thông số : ai được bình luận, tự động đăng bình luận, ai được thêm truyện, kố truyện tối đã mỗi thành viên được lưu lại, kố truyện
  trên một trang, kố truyện dạng lưới trên một hàng, kố truyện thể hiện dưới dạng lưới, kính thước ảnh tại block dạng lưới

  Hình 6. Cấu hình module.

  g. Quản lý tác giả:

  - Thêm tác giả:
  Trường
   
  Mô tả
   
  Bắt buôc
   
  Tên tác giả
   
  Tên của tác giả cần thêm
   

   
  Liên kết tĩnh
   
  Tên ngắn gọn của tác giả, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào
   
  Không
   
  Ảnh
   
  Ảnh của tác giả
   
  Không
   
  Mô tả
   
  Giới thiệu về tác giả
   
  Không
   
  Hình 7. Thêm tác giả.

  - Danh sách tác giả: Hiển thị danh sách các tác giả có phân trang, các chức năng cho hoạt động, ngưng hoạt động, xóa.

  Hình 8. Danh sách tác giả.

  2. Phần site:

  - Trang chính:

  Thể hiện một truyện mới nhất (tên truyện, tác giả, nội dung tóm gọn), đường dẫn đến trang xem danh sách tác giả, xem các truyện đã được lưu lại.

  Có thể tùy chọn các cách thể hiện bằng cách thêm các block được xây dựng sẵn. Có menu các thể loại truyện, nếu chức năng đăng truyện được kích hoạt thì
  menu đăng truyện sẽ được hiển thị cho những ai được phép.

  * Xem danh sách truyện:

  Thể hiện danh sách các truyện theo thời gian đăng, theo tác giả, theo thể loại

  Nội dung hiển thị : người đăng, tóm tắt, thời gian đăng, thể loại, tác giả, ảnh bìa, lượt xem. Đối với tác giả và thể loại khi ấn vào sẽ chuyển tới trang
  xem danh sách theo thể loại hay tác giả đó.

  - Khi xem danh sách truyện theo một thể loại thì menu thể loại con của thể loại đó được mở ra, các truyện thuộc thể loại con của thể loại đó cũng được
  hiển thị.

  Hình 9. Xem danh sách truyện

  * Xem chi tiết truyện:

  Xem chi tất cả thông tin của truyện, phân ra từng chương đối với những truyện có nhiều chương. Có link để thành viên lưu lại truyện, phần dành cho bình
  luận (thể hiện các bình luận của truyện, viết bình luận mới), đánh giá một truyện.

  * Xem danh sách tác giả:

  Xem danh sách các tác giả hiện đang hoạt động và số truyện của mỗi tác giả. Khi ấn vào tên mộ tác giả sẽ chuyển sang trang xem danh sách truyện của tác
  giả đó.

  Hình 10. Danh sách tác giả.

  * Xem danh sách các truyện đã lưu lại

  Xem danh sách các truyện đã được lưu lại gồm tên , tác giả. Khi ấn vào tên sẽ tới trang xem truyện đó, khi ấn vào tác giả sẽ hiển thị danh sách truyện
  của tác giả đó. Có nút xóa truyện đã lưu khỏi danh sách truyện lưu lại.

  Hình 11. Danh sách truyện lưu lại

  * Tìm kiếm

  Tìm một truyện theo thể loại, lọc theo tên truyện, tác giả, từ khóa, nội dung. Hiển thi các kết quả tìm được dưới dạng danh sách

  Hình 12. Danh sách truyện lưu lại

  * Các chức năng khác

  - Tích hợp các block cho phép hiển thị các bình luận mới nhất, danh sách tác giả, truyện mới nhất, truyện nổi bât nhất, truyện cùng thể loại, truyện cùng
  tác giả, truyện xem nhiều nhất, truyện được bình chọn nhiều nhất.

  - RSS.
  block quote end

   

   
 • lumina430

  lumina430 Trần Long

  mình cũng chỉ biết lên đây học hỏi về tự mày mò nhưng mà thấy bạn này spam quá. 1 câu mà thấy spam 2 lần

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây