Tìm kiếm nhanh

Xin các bác hướng dẫn thay đổi một số chỗ trong giao diện

Thảo luận trong 'Hỗ trợ giao diện, block' đăng bởi Đông Gioăng, 30/06/2016 12:36.

 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  Các bác cho em hỏi cách đưa phần dưới menu lên trên thay cho thanh bar có sẵn của nukeviet với ạ. Chỗ phần em bôi đỏ đó các bác. Em muốn nó thay thế cho cái thanh có sẵn bên trên của nukeviet

   Thêm hình ảnh cho nó nóng

  Và chỉnh sửa cái footer này với ạ.

  Em đã rip được giống như cái site gốc. Nhưng cái logo và cái Social icon nó không hiển thị ở phần giữ mà nó lại bám sát vào phần trên của footer. giờ chỉnh thế nào để nó giống như cái site gốc ạ
   

   

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:08
 • Link mới xem mà biết nữa bạn đưa hình ko thì chịu :)

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:05
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  hic em không nhớ cái site gốc là gì rồi. Vậy bác giúp em chuyển cái thanh ngày tháng với tìm kiếm lên trên đầu site với ạ

   

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:06
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  Cái đầu tiên, mở file header_extended.tpl tìm đến đoạn 

  <!-- BEGIN: currenttime -->

  Copy từ đoạn đấy đến thẻ đóng </div> của class headerSearch, cắt đoạn đó đưa lên phía dưới của thẻ </header>


  Cái thứ 2 thì thêm thuộc tính margin-top:150px hoặc padding-top:150px tùy theo bạn cho vào thẻ div nào. 

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  làm theo bác bị vỡ khung bác ạ

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:13
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  Sr, bác copy vào bên dưới đoạn này nhé
   

  </header>
  		<nav class="second-nav" id="menusite">
  			<div class="container">

   

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • dotuyen

  dotuyen Đỗ Văn Tuyên

  Hãy sửa trong 2 file head_xxx.tpl và footer_xxx.tpl  trong thư mục : [root of website]\themes\default\layout 

  ví dụ nếu themes của bạn dùng mặc định chưa chỉnh sửa gì thì tên file là : footer_extended.tpl và head_extended.tpl

  Còn muốn chỉnh CSS thì dùng chức năng kiểm tra CSS trên chrome và dùng NP++ để tìm file cần chỉnh sửa nhé! 
  Bạn nên tham khảo cách chỉnh sửa themes của nukeviet tại : https://www.youtube.com/watch?v=Is3CPAgkgRA mình cũng không nhớ tác giả cho lắm hình như là của Nhím Thủ Dâm thì phải! :v

   
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  vẫn tan tành xác pháo :v

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  Lần cuối, bác copy cái này 

   <nav class="third-nav">
  <div class="row">
    <div class="bg">
      <div class="clearfix">
        <div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18">
     <!-- BEGIN: currenttime --><span class="current-time">{NV_CURRENTTIME}</span><!-- END: currenttime -->
        </div>
     <div class="headerSearch col-xs-24 col-sm-6 col-md-6">
                  <div class="input-group">
                    <input type="text" class="form-control" maxlength="{NV_MAX_SEARCH_LENGTH}" placeholder="{LANG.search}..."><span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-info" data-url="{THEME_SEARCH_URL}" data-minlength="{NV_MIN_SEARCH_LENGTH}" data-click="y"><em class="fa fa-search fa-lg"></em></button></span>
                  </div>
       </div>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  </nav>

  vào bên dưới

  </header>
  		<nav class="second-nav" id="menusite">
  			<div class="container">

  Không được em chịu trách nhiệm. Tại làm ko test :)))

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:13
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  ý em là thay đổi hẳn cái thanh ở trên cùng kia thành cái dòng thời gian và tìm kiếm này mà bác

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:13
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  >_< sao ko nói sớm... 

  Xóa hết nội dung trong file header_extended.tpl rồi copy cái này vào nhé

  	<noscript>
  		<div class="alert alert-danger">{LANG.nojs}</div>
  	</noscript>
    <div class="body-bg">
  	<div class="wraper">
  		<header>
  			<div class="container">
  				<div id="header" class="row">
  				  <div class="logo col-xs-24 col-sm-24 col-md-8">
              <!-- BEGIN: image -->
              <a title="{SITE_NAME}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="{LOGO_SRC}" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" alt="{SITE_NAME}" /></a>
              <!-- END: image -->
              <!-- BEGIN: swf -->
              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" >
            	    <param name="wmode" value="transparent" />
                	<param name="movie" value="{LOGO_SRC}" />
                	<param name="quality" value="high" />
                	<param name="menu" value="false" />
                	<param name="seamlesstabbing" value="false" />
                	<param name="allowscriptaccess" value="samedomain" />
                	<param name="loop" value="true" />
                	<!--[if !IE]> <-->
                	<object type="application/x-shockwave-flash" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" data="{LOGO_SRC}" >
                  <param name="wmode" value="transparent" />
                  <param name="pluginurl" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />
                  <param name="loop" value="true" />
                  <param name="quality" value="high" />
                  <param name="menu" value="false" />
                  <param name="seamlesstabbing" value="false" />
                  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain" />
              	  </object>
                <!--> <![endif]-->
              </object>
              <!-- END: swf -->
              <!-- BEGIN: site_name_h1 -->
              <h1>{SITE_NAME}</h1>
              <h2>{SITE_DESCRIPTION}</h2>
              <!-- END: site_name_h1 -->
              <!-- BEGIN: site_name_span -->
              <span class="site_name">{SITE_NAME}</span>
              <span class="site_description">{SITE_DESCRIPTION}</span>
              <!-- END: site_name_span -->
            </div>
            <div class="col-xs-24 col-sm-24 col-md-16">
            [HEAD_RIGHT]
            </div>
  				</div>
  			</div>
  		</header>
  		<nav class="second-nav" id="menusite">
  			<div class="container">
  				<div class="row">
            <div class="bg box-shadow">
  					[MENU_SITE]
            </div>
  				</div>
  			</div>
  		</nav>
      <nav class="header-nav">
        <div class="container">
           <nav class="third-nav" style="margin-top: 8px;">
  						  <div class="clearfix">
  							  <div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18">
  						 <!-- BEGIN: currenttime --><span class="current-time">{NV_CURRENTTIME}</span><!-- END: currenttime -->
  							  </div>
  						 <div class="headerSearch col-xs-24 col-sm-6 col-md-6">
  													<div class="input-group">
  														<input type="text" class="form-control" maxlength="{NV_MAX_SEARCH_LENGTH}" placeholder="{LANG.search}..."><span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-info" data-url="{THEME_SEARCH_URL}" data-minlength="{NV_MIN_SEARCH_LENGTH}" data-click="y"><em class="fa fa-search fa-lg"></em></button></span>
  													</div>
  							 </div>
  							</div>
  				</nav>
          <div id="tip" data-content="">
            <div class="bg"></div>
          </div>
        </div>
      </nav>
  		<section>
  			<div class="container" id="body">
          <nav class="third-nav">
    				<div class="row">
              <div class="bg">
              <div class="clearfix">
                <div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18">
                  <!-- BEGIN: breadcrumbs -->
                  <div class="breadcrumbs-wrap">
                  	<div class="display">
                  		<a class="show-subs-breadcrumbs hidden" href="#" onclick="showSubBreadcrumbs(this, event);"><em class="fa fa-lg fa-angle-right"></em></a>
  		                <ul class="breadcrumbs list-none"></ul>
  									</div>
  									<ul class="subs-breadcrumbs"></ul>
  	                <ul class="temp-breadcrumbs hidden">
  	                  <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{THEME_SITE_HREF}" itemprop="url" title="{LANG.Home}"><span itemprop="title">{LANG.Home}</span></a></li>
  	                  <!-- BEGIN: loop --><li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{BREADCRUMBS.link}" itemprop="url" title="{BREADCRUMBS.title}"><span class="txt" itemprop="title">{BREADCRUMBS.title}</span></a></li><!-- END: loop -->
  	                </ul>
  								</div>
                  <!-- END: breadcrumbs -->
                </div>
              </div>
              </div>
            </div>
          </nav>
          [THEME_ERROR_INFO]
  

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  nội dung của bác nó hiển thị cái quái quỷ gì kìa :(

  bác nén vào file txt hoặc tpl gửi cho em đc không bác

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:11
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  Ảnh bên trên là theme default ảnh bên dưới lại là theme khác vậy?
  Diễn đàn ko cho gửi mấy file đuôi như vậy. mình nén lại cho bạn nhé.

   

  Tệp đính kèm:

  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:12
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 12:14
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  [QUOTE="huongpro_love, post: 445, member: 10"]

  [ATTACH=full]88[/ATTACH]

  [/QUOTE]

  attach trên diễn đàn hình nhưu cũng không tải được bác ạ -_-

   
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  [QUOTE="Đông Gioăng, post: 446, member: 5"]

  attach trên diễn đàn hình nhưu cũng không tải được bác ạ -_-

  [/QUOTE]

  attach chỉ là 1 thẻ để đăng ảnh thôi bạn tải làm gì. tải file đình kèm về ghi đè vào file của theme default là sẽ được. 

   
 • Đông Gioăng

  Đông Gioăng Chung Bảo Ngọc

  [QUOTE="huongpro_love, post: 447, member: 10"]

  attach chỉ là 1 thẻ để đăng ảnh thôi bạn tải làm gì. tải file đình kèm về ghi đè vào file của theme default là sẽ được. 

  [/QUOTE]

  thì ý em bảo là file đính kèm trên diễn đàn không tải về đượccheeky

   
 • Chia sẻ trang này

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây