Tìm kiếm nhanh

Nhờ kiểm tra lỗi của đoạn code hàm config trong global block

Thảo luận trong 'Coding' đăng bởi xuanthuy235, 16/08/2016 07:40.

 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  mình có 3 file global block như sau:

  global.hotro.ini

  <block>
    <info>
      <name>BlockHotro</name>
    </info>
    <config>
      <sonhanvien>1</sonhanvien>
  		<bophan>0</bophan>
  		<tennhanvien>0</tennhanvien>
      <sodienthoai>0</sodienthoai>
  		<email>0</email>
  		<skype></skype>
    </config>
  	<datafunction>hotro_config</datafunction>
    <submitfunction>hotro_submit</submitfunction>
    <language>    
        <sonhanvien>Số Nhân Viên </sonhanvien>
  			<tennhanvien>Tên Nhân Viên</tennhanvien>
        <sodienthoai>Số Điện Thoại</sodienthoai>
        <bophan>Bộ Phận</bophan>
  			<skype>tài khoản skype</skype>
  			<email>tài khoản email/email>
  	</language>
  </block>

  global.hotro.php

  <?php
  
  if (! defined('NV_MAINFILE')) {
    die('Stop!!!');
  }
  if (! nv_function_exists('nv_hotro')) 
  {
  	 function hotro_config($module, $data_block, $lang_block)
    {
      global $db, $site_mods;
  		$html = '';
      $html .= '<tr>';
      $html .= '	<td><span>test</span></td>';
      $html .= '	<td><input type="text" name="test" value="test">';    
  
      $html .= ' </td>';
      $html .= '</tr>';		
  	}
  
  	function hotro_submit($module, $lang_block)//hotro_submit duoc dat giong voi ten trong the submitfunction trong file hotro.ini
    {
      global $nv_Request;
      $return = array();
      $return['error'] = array();
      $return['config'] = array();
      $return['config']['test'] = $nv_Request->get_int('name thuoc tinh1', 'post', 0);
       return $return;
    }
  	 function nv_hotro($block_config)
  	 {
  		global $global_config, $lang_global;
  		 if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/blocks/global.hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['module_theme'];
      } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['site_theme'] . '/blocks/global.hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['site_theme'];
      } else {
        $block_theme = 'default';
      }
  		$xtpl = new XTemplate('global.hotro.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/blocks');
  		$xtpl->assign('DATA',$block_config);
  		$xtpl->parse('main');
      return $xtpl->text('main');
  	 }
  }
  if (defined('NV_SYSTEM')){
  	$content=nv_hotro($block_config);}

  và 1 file

  global.hotro.tpl

  mình đã khai báo hàm "function hotro_config($module, $data_block, $lang_block)" trong global.hotro.ini nhưng  khi mở kéo thả block thì lại không thấy xuất hiện bảng cài đặt html. các bác test xem sai ở chỗ nào nhé

   
 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  file ảnh đính kèm

   

  Tệp đính kèm:

 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Còn thiếu 1 cái tương đối quan trọng, đó là function trả về dữ liệu như thế nào :D

      return $html;
  

   

   
  anpy.ceo thích điều này.
 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  ây goo có thêm return $ html cũng vậy à :v

   

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây