Tìm kiếm nhanh

Nhờ hướng dẫn tích hợp sticky tooltip thay cho tooltip mặc định

Thảo luận trong 'Modules sản phẩm' đăng bởi xuanthuy235, 05/08/2016 19:03.

 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  Chào các bạn , qua quá trình sử dụng mình thấy cái tooltip của module shop nó tệ quá k đáp ứng được nhu cầu sử dụng. ở bản nuke 3 mình đã tích hợp cái stickytooltip vào hiển thị được nhưng sang bản nuke 4 mình làm mãi mà k được. có bạn nào biết thì chỉ mình giúp với .link tootltip 

  http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex5/stickytooltip.htm

   
 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  <!-- BEGIN: items -->
        <div class="col-sm-12 col-md-{num} col-xs-12 catproduct">
          <div class="thumbnail">
            <div style="height: {height}px">
              <a href="{LINK}" title="{TITLE}"><img src="{IMG_SRC}" alt="{TITLE}" data-tooltip ="sticky{ID}" class="img-thumbnail" style="height:{height}px;width:{width}px;"></a>
            </div>
  					<div id="mystickytooltip" class="stickytooltip"> 
  						<div style="padding:5px"> 
  							<div id="sticky{ID}" >
  								<img src="{IMG_SRC}"/><br />
  									{hometext}
  							</div>
  						</div>
  						<div class="stickystatus"></div>	
  					</div>
  					data-content='{hometext}{ID}' data-rel="tooltip" data-img="{IMG_SRC}"
  		      <div class="info_pro">
  		      	<!-- BEGIN: new -->
  		      	<span class="label label-success newday">Hàng Mới</span>
  		      	<!-- END: new -->
  		      	<!-- BEGIN: discounts -->
  		      	<span class="label label-danger">-{PRICE.discount_percent}{PRICE.discount_unit}</span>
  		      	<!-- END: discounts -->
  		      	<!-- BEGIN: point -->
  		      	<span class="label label-info" title="{point_note}">+{point}</span>
  		      	<!-- END: point -->
  		      	<!-- BEGIN: gift -->
  		      	<span class="label label-success">+<em class="fa fa-gift fa-lg">&nbsp;</em></span>
  		      	<!-- END: gift -->
  		      </div>
  					<div class="caption text-center">
    					<h3><a href="{LINK}" title="{TITLE}">{TITLE0}</a></h3>
  
              <!-- BEGIN: product_code -->
              <p class="label label-default">{PRODUCT_CODE}</p>
              <!-- END: product_code -->
  
              <!-- BEGIN: adminlink -->
              <p>{ADMINLINK}</p>
              <!-- END: adminlink -->
  
  						<!-- BEGIN: price -->
  						<p class="price">
  		          <!-- BEGIN: discounts -->
  		          <span class="money">{PRICE.sale_format} {PRICE.unit}</span>
  		          <span class="discounts_money">{PRICE.price_format} {PRICE.unit}</span>
  		          <!-- END: discounts -->
  
  							<!-- BEGIN: no_discounts -->
  							<span class="money">{PRICE.price_format} {PRICE.unit}</span>
  							<!-- END: no_discounts -->
  						</p>
  						<!-- END: price -->
  
  		        <!-- BEGIN: contact -->
  		        <p class="price">{LANG.detail_pro_price}: <span class="money">{LANG.price_contact}</span></p>
  		        <!-- END: contact -->
  
              <!-- BEGIN: compare -->
              <p><input type="checkbox" value="{ID}"{ch} onclick="nv_compare({ID});" id="compare_{ID}"/><a href="#" onclick="nv_compare_click();" >&nbsp;{LANG.compare}</a></p>
              <!-- END: compare -->
  
              <div class="clearfix">
                <!-- BEGIN: order -->
                <a href="javascript:void(0)" id="{ID}" title="{TITLE}" onclick="cartorder(this, {GROUP_REQUIE}, '{LINK}')"><button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">{LANG.add_product}</button></a>
                <!-- END: order -->
  
  							<!-- BEGIN: product_empty -->
  		          <button class="btn btn-danger disabled btn-xs">{LANG.product_empty}</button>
  		          <!-- END: product_empty -->
  
  		          <!-- BEGIN: wishlist -->
  		          <a href="javascript:void(0)" title="{TITLE}" ><button type="button" onclick="wishlist({ID}, this)" class="btn btn-primary btn-xs <!-- BEGIN: disabled -->disabled<!-- END: disabled -->">{LANG.wishlist}</button></a>
  		          <!-- END: wishlist -->
              </div>
  					</div>
  				</div>
  			</div>
  			<!-- END: items -->

  Trên là đoạn mã của file main_procate.tpl

  2 file css vs jequery của stickytooltip kèm theo dưới đây. bạn nào cao thủ jequery vào xem hộ mình lỗi ở đâu cái . mình thay vào thì nội dung tooltip nó chỉ lấy sản phẩm đầu tiên thôi

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây