Tìm kiếm nhanh

[News] Đưa ngôi sao ( Rating ) ra trang chủ ( và trang chuyên mục )

Thảo luận trong 'Hỗ trợ giao diện, block' đăng bởi anhyeuviolet, 07/07/2016 13:05.

 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Áp dụng cho: NukeViet 4.0.29

  Module: News.

  Các file can thiệp :

  + CSS: news.css

  + PHP: theme.php, viewcat.php, main.php

  + TPL: viewcat_main_right.tpl, viewcat_page.tpl

  Các chế độ sẽ hiển thị: Danh sách, mới(cũ) lên trên; Chuyên mục,tin khác nằm bên phải.

  Các chế độ hiển thị khác thì can thiệp tương tự.

  Quy tắc vàng: Luôn luôn sao lưu !

   

  Cách làm:

   

  CSS:

  Thêm vào cuối news.css code sau :

  .rating-box {
    color: #f0c808;
    line-height: 1;
    position: relative;
    white-space: nowrap;
    display: inline-block;
  }
  .rating-box span {
    display: block;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    z-index: 1;
    overflow: hidden;
    line-height: 1;
  }

  Code này sẽ hiện ngôi sao màu vàng đẹp rạng rỡ và đúng vị trí.

  Bạn có thể sửa #f0c808 thành mã màu mà bạn mong muốn.

   

  PHP:

  Với theme.php:

   

  01/ Tìm

  viewcat_page_new($array_catpage, $array_cat_other, $generate_page)

  Tìm khá lâu bên dưới dòng đó, khoảng 180-185 :

    $a = 0;
    foreach ($array_catpage as $array_row_i) {
  

  thêm code này vào dưới:

   

  		$rating_width = 0;
  		if(!empty($array_row_i['numberrating'])){
  			$rating_width = $array_row_i['numberrating']/5 * 100;
  		}
  		$xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );
  

  Khi đó ta có:

    foreach ($array_catpage as $array_row_i) {
  		$rating_width = 0;
  		if(!empty($array_row_i['numberrating'])){
  			$rating_width = $array_row_i['numberrating']/5 * 100;
  		}
  		$xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );
  
      $newday = $array_row_i['publtime'] + (86400 * $array_row_i['newday']);
      $array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y h:i:s A', $array_row_i['publtime']);
      $array_row_i['listcatid'] = explode(',', $array_row_i['listcatid']);
      $num_cat = sizeof($array_row_i['listcatid']);
  

  Vậy là xong phần Xem tin theo danh sách của bước này.

   

  02/ Tìm

  function viewsubcat_main($viewcat, $array_cat)
  

  Tìm đoạn này bên dưới dòng đó:

            $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);
  

  Thêm vào bên dưới:

  					$rating_width = 0;
  					if(!empty($array_row_i['numberrating'])){
  						$rating_width = $array_row_i['numberrating']/5 * 100;
  					}
  					$xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );
  

  Khi đó ta có:

          if ($a == 1) {
            if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
              $xtpl->parse('main.listcat.newday');
            }
            $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);
  					$rating_width = 0;
  					if(!empty($array_row_i['numberrating'])){
  						$rating_width = $array_row_i['numberrating']/5 * 100;
  					}
  					$xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );
            if ($array_row_i['imghome'] != "") {
  

  Vậy là xong phần theme.php.

   

  Với main.php:

  Tìm :

    } elseif ($viewcat == 'viewcat_page_new' or $viewcat == 'viewcat_page_old') {
  

   

  Tìm dòng bên dưới nó, khoảng 81 là :

        $array_catpage[] = $item;
  

  Thêm vào bên trên nó

  			$item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  

  Khi đó ta có :

        $item['newday'] = $global_array_cat[$item['catid']]['newday'];
        $item['link'] = $global_array_cat[$item['catid']]['link'] . '/' . $item['alias'] . '-' . $item['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
  			$item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
        $array_catpage[] = $item;
        $end_publtime = $item['publtime'];
  

  Làm tiếp với :

    } elseif ($viewcat == 'viewcat_main_left' or $viewcat == 'viewcat_main_right' or $viewcat == 'viewcat_main_bottom') {
  

  Tìm bên dưới của nó:

   

  					$array_cat[$key]['content'][] = $item;
  

  Thêm vào trên nó:

  					$item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  

  Khi đó ta có:

  $item['newday'] = $array_cat_i['newday'];
  $item['link'] = $array_cat_i['link'] . '/' . $item['alias'] . '-' . $item['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
  $item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  $array_cat[$key]['content'][] = $item;
  

  Xong phần main.php.

   

  Với viewcat.php:

   

  Tìm:

    if ($viewcat == 'viewcat_page_new' or $viewcat == 'viewcat_page_old' or $set_view_page) {
  

  Thêm vào bên trên:

  			$array_catpage[] = $item;
  

  Đoạn code sau:

  			$item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  

  Khi đó ta có:

   

  $item['newday'] = $global_array_cat[$catid]['newday'];
  $item['link'] = $global_array_cat[$catid]['link'] . '/' . $item['alias'] . '-' . $item['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
  $item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  $array_catpage[] = $item;
  $end_publtime = $item['publtime'];
  

  Tìm:

   

    } elseif ($viewcat == 'viewcat_main_left' or $viewcat == 'viewcat_main_right' or $viewcat == 'viewcat_main_bottom') {
  

  Thêm vào bên trên:

   

  $array_catcontent[] = $item;
  

  Đoạn code này:

  $item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  

  Ta sẽ có:

   

  	$item['newday'] = $global_array_cat[$catid]['newday'];
  	$item['link'] = $global_array_cat[$catid]['link'] . '/' . $item['alias'] . '-' . $item['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
  	$item['numberrating'] = ( $item['click_rating'] > 0 ) ? round( $item['total_rating'] / $item['click_rating'], 1 ) : 0;
  	$array_catcontent[] = $item;
  }
  unset($sql, $result);
  

  Xong phần viewcat.php.

  Xong phần PHP.

   

  TPL:

  Mở viewcat_main_right.tpl, tìm

  </h3>

  Thêm vào bên dưới:

   

   

  					<p>
  						<span class="rating-box">
  							<i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>
  							<i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>
  							<i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>
  							<i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>
  							<i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>
  							<span style="width:{RATING_WIDTH}%;">
  								<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
  								<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
  								<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
  								<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
  								<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
  							</span>
  						</span>
  						<em class="text-muted">({CONTENT.click_rating} {LANG.rating_count})</em>
  					</p>
  

   

  Xong viewcat_main_right.tpl

   

  02/ Mở viewcat_page.tpl:

  Làm y như bên trên.

   

  Khi đó trang chủ/Các chuyên mục nếu cấu hình như bên trên sẽ hiện số sao và số lượt đánh giá của mỗi tin.

  Bạn có thể tải về các File được nhắc tới trong bài viết này để tham khảo ở phần đính kèm.

   

   

  Tệp đính kèm:

 • hoanglongvnpt

  hoanglongvnpt Nguyễn Tất Thắng

  Hướng dẫn luôn cho module shop thì tốt quá. Thank bạn!frown

   
  NamSon thích điều này.
 • NamSon

  NamSon Trần Nam Sơn

  quất cái Module Shop nữa đi a frown

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Shops thì một hai hôm nữa mình làm.

  Hiện trong Website thôi chứ hiện trên google phê lắm.

   
 • hoanglongvnpt

  hoanglongvnpt Nguyễn Tất Thắng

  frownanhyeuviolet quá nhiệt tình với anh em ha...

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Em mà rảnh thì em siêng lắm anh ! :D

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Kenney cái này áp dụng cho shop và photo thì tuyệt!

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Có bài hd cho shops rồi ạ.

  Photos thì mình sẽ lưu ý.

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Sao trên 4rum này mình không tìm thấy nhỉ?

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  https://www.nuke.vn/forum/threads/shops-hien-thi-ngoi-sao-rating-o-chi-tiet-san-pham-192.html

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Cám ơn bạn, link của bạn là rating chi tiết sản phẩm, ý mình là rating SP ra ngoài trang chủ ấy (Tức là khi click chuột nào menu shop sẽ hiện ra trang SP có rating luôn)

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  Cái đó dùng chung CSS và HTML.

  Chỉ cần mở theme.php điều chỉnh cho phù hợp với cấu hình trang chủ nữa là được rồi :D

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Chèn code vào main_procate.tpl thì ok nhưng chẳng biết thêm code như thế nào cho theme.php

  Chẳng hiểu sao sau khi code ra trang chủ Shop thấy SP nào cũng gắn 5 sao vàng khè .

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Mình thêm sau đoạn  $xtpl->assign('TITLE', $data_row_i['title']); là

  $rating_width = $data_content['rating_value']/5 * 100;
  $xtpl->assign( 'RATING_TOTAL', $data_content['rating_total'] );
  $xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );

  Ra trang chủ shop thấy như ý nhưng hệ thống báo lỗi ngay dòng mình vừa thêm:

  Thông báo từ Hệ thống

  Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: rating_value in file /modules/shops/theme.php on line 413

  Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: rating_total in file /modules/shops/theme.php on line 414

   

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  cái này hiển thị trên google không anhyeuviolet

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Không bạn ạ !

  Muốn hiện Google thì cần vài yếu tố khác, đại khái như phải là một sản phẩm ( Product type ).

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  anhyeuviolet giúp mình một tẹo đi, sửa lỗi ntn vậy?

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  Bạn bị lỗi gì ấy ?

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Mình nói bên trên, thôi để mình copy xuống:

  Mình thêm sau đoạn  $xtpl->assign('TITLE', $data_row_i['title']); là

  $rating_width = $data_content['rating_value']/5 * 100;
  $xtpl->assign( 'RATING_TOTAL', $data_content['rating_total'] );
  $xtpl->assign( 'RATING_WIDTH', $rating_width );

  Ra trang chủ shop thấy như ý nhưng hệ thống báo lỗi ngay dòng mình vừa thêm:

  Thông báo từ Hệ thống

  Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: rating_value in file /modules/shops/theme.php on line 413

  Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: rating_total in file /modules/shops/theme.php on line 414

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  Shops đem qua bài kia dùm mình nhé.

  Mình sẽ cập nhật hd bên đó luôn.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây