Tìm kiếm nhanh

Full Script Chống Copy F12 Ctrl + U Các Kiểu Cho Mấy Bác

Thảo luận trong 'Coding' đăng bởi boiboi2016, 30/06/2016 09:52.

 • Chèn đoạn Script này vào giữa phần <header>  </header>

  Xài script khi bạn đã design xong web nhé nếu ko dễ bị ức chế lắm. :))

  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
  //Ctrl+U
  shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="/"});
  // ]]></script>
  <script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
  var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
  // ]]></script>
  <script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
  function killCopy(e){
  return false
  }
  function reEnable(){
  return true
  }
  document.onselectstart=new Function ("return false")
  if (window.sidebar){
  document.onmousedown=killCopy
  document.onclick=reEnable
  }
  // ]]></script>
  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
  document.onkeypress = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  document.onmousedown = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  document.onkeydown = function(event){
  event = (event || window.event);
  if(event.keyCode === 123){
  //alert('No F-12');
  return false;
  }
  };
  // ]]></script>

   

   
 • caolaogia7

  caolaogia7 Bầu Đá

  indecision có khi quên quên mình muốn copy mà bấm hoài ko dc. Tưởng chuột hay win có vấn đề. Buổi sơ khai gà con mình bị mấy lần. Giờ thành gà ác rồi cũng tạm ổn.

   
 • nhimthulinh

  nhimthulinh

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  kka chỉ chống được dân gà thôi =))

   
 • hehe có đở hơn không mà bác :))

   
 • ithaiduong

  ithaiduong Bạch Ngọc Hải Dương

  =)))) đã check => oki =)))

   
 • lumina430

  lumina430 Trần Long

  chèn nó vào cái file nào vậy ạ ?

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Sáng mai share tools chống cái này =]] 

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:55
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  Này thì chống nhé

   
  Lần sửa cuối bởi bạn: 04/07/2016 00:55
  nbdat92 lybaotrong thích điều này.
 •    

  Web ko xài Script thì chạy ntn bác :))

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:55
 •  

  bạn mở file Header_only lên chèn nó vào dưới <head> nhé

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:54
 • lumina430

  lumina430 Trần Long

  Cám ơn ạ. Em hỏi vị trí để em chèn đoạn code khác thôi.

   
 •  

  Script thì bạn chèn ở 2 vị trí 1 là <head> 2 là <footer> kể cả CSS củng vậy

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:54
 • nguyentrinh

  nguyentrinh Nguyễn Tuyết Trinh


  cái file đó nó nằm đâu anh

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:54
 • lybaotrong

  lybaotrong Ly Bao Trong

   

  Các bác dùng Add Ons NoScript trên Firefox thì copy ảnh tuốt nhé !

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:54
 • Bạn vào thư mục " theme > layout > header_only.tpl " chèn đoạn trên vào phần <head> </head> là đc .

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 04/07/2016 00:54
 • tuantmsh

  tuantmsh Trần Minh Tuấn

  Ai cứ chống ta cứ chép không chống cách nào cả, chỉ chống gà thôi

   
 • phavaphu

  phavaphu Phạm Văn Phương

  Thèn nào chống thì mình giải quyết theo cách của bác Tứ ở trên, khi xong công việc coppy mình lại thả nó ra thui!

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

 • caolaogia7

  caolaogia7 Bầu Đá

  Khiếp quá mấy bác chém chủ topic kinh quá

   
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  Cái addon kia thực chất là can thiệp vào chrome giống như cái hình mình chụp trong chrome hướng dẫn bên trên thôi :v

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây